Comparative air force officer ranks of Asia

Summary

Rank comparison chart of air forces of Asian states.

Officers

Rank group General/flag officers Field/senior officers Junior officers Officer cadet
 Islamic Emirate of Afghanistan No rank structure


 Armenian Air Force[1]
Post-Soviet-AirForce-OF-9.svg Post-Soviet-AirForce-OF-8.svg Post-Soviet-AirForce-OF-7.svg Post-Soviet-AirForce-OF-6.svg Post-Soviet-AirForce-OF-5.svg Post-Soviet-AirForce-OF-4.svg Post-Soviet-AirForce-OF-3.svg Post-Soviet-AirForce-OF-2.svg Post-Soviet-AirForce-OF-1c.svg Post-Soviet-AirForce-OF-1b.svg
Բանակի գեներալ
Banaki general
գեներալ-գնդապետ
General-gndapet
գեներալ-լեյտենանտ
General-leytenant
գեներալ-մայոր
General-mayor
գնդապետ
Gndapet
փոխգնդապետ
P’vokhgndapet
մայոր
Mayor
կապիտան
Kapitan
ավագ լեյտենանտ
Avag leytenant
լեյտենանտ
Leytenant


Azerbaijan Azerbaijani Air Forces[2]
18.AzAF-CG.png 17.AzAF-LG.png 16.AzAF-MG.png 15.AzAF-COL.png 14.AzAF-LTC.png 13.AzAF-MAJ.png 12.AzLF-CPT.png 11.AzAF-SLT.png 10.AzAF-LT.png 9.AzAF-JLT.png
General-polkovnik General-leytenant General-mayor Polkovnik Polkovnik-leytenant Mayor Kapitan Baş leytenant Leytenant Kiçik leytenant


 Royal Bahraini Air Force
15.RBAF-FM.svg 14.RBAF-GEN.svg 13.RBAF-LG.svg 12.RBAF-MG.svg 11.RBAF-BG.svg 10.RBAF-COL.svg 09.RBAF-LTC.svg 08.RBAF-MAJ.svg 07.RBAF-CPT.svg 06.RBAF-1LT.svg 05.RBAF-2LT.svg
مشیر
Mushir
فريق أول‎‎
Fariq 'awal
فريق
Fariq
لواء
Liwa
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أول
Mulazim awwal
ملازم
Mulazim


 Bangladesh Air Force[3]
British RAF OF-9.svg British RAF OF-8.svg British RAF OF-7.svg British RAF OF-6.svg British RAF OF-5.svg British RAF OF-4.svg British RAF OF-3.svg British RAF OF-2.svg British RAF OF-1b.svg British RAF OF-1a.svg Bangladesh Air Force OF(D).png
Air Chief Marshal Air Marshal Air Vice-Marshal Air Commodore Group Captain Wing Commander Squadron Leader Flight Lieutenant Flying Officer Pilot Officer Officer cadet


Bhutan Bhutan No air force


 Royal Brunei Air Force
20.RBrAF-FM.svg 19.RBrAF-GEN.svg 18.RBrAF-LG.svg 17.RBrAF-MG.svg 16.RBrAF-BG.svg 15.RBrAF-COL.svg 14.RBrAF-LTC.svg 13.RBrAF-MAJ.svg 12.RBrAF-CAPT.svg 11.RBrAF-1LT.svg 10.RBrAF-2LT.svg 09.RBrAF-OC.svg
Marshal of the Air Force
Marsyal Udara
General
Jeneral (Udara)
Lieutenant
General

Leftenan Jeneral (Udara)
Major
General

Mejar Jeneral (Udara)
Brigadier
General

Brigedier Jeneral (Udara)
Colonel
Kolonel (Udara)
Lieutenant
Colonel

Leftenan Kolonel (Udara)
Major
Mejar (Udara)
Captain
Kapten (Udara)
Lieutenant
Leftenan (Udara)
Second Lieutenant
Leftenan Muda (Udara)
Officer Cadet
Pegawai Kadet (Udara)


 Royal Cambodian Air Force
General Lieutenant General Major General Brigadier Colonel Lieutenant Colonel Major Captain Lieutenant Sub Lieutenant Cambodian Air Force OR-09b.svg
General Lieutenant general Major general Brigadier general Colonel Lieutenant colonel Major Captain 1st lieutenant 2nd lieutenant Officer cadet


 PLA Air Force[4]
General Lieutenant General Major General Brigadier Colonel Lieutenant Colonel Major Captain First Lieutenant Second Lieutenant Officer Cadet
空军上将
Kōngjūn shàngjiàng
空军中将
Kōngjūn zhōngjiàng
空军少将
Kōngjūn shàojiàng
空军大校
Kōngjūn dàxiào
空军上校
Kōngjūn shàngxiào
空军中校
Kōngjūn zhōngxiào
空军少校
Kōngjūn shàoxiào
空军上尉
Kōngjūn shàngwèi
空军中尉
Kōngjūn zhōngwèi
空军少尉
Kōngjūn shàowèi
空军学员
Kōngjūn xuéyuán


 Republic of China Air Force[5]
Taiwan-airforce-OF-9b.svg Taiwan-airforce-OF-9a.svg Taiwan-airforce-OF-8.svg Taiwan-airforce-OF-7.svg Taiwan-airforce-OF-5.svg Taiwan-airforce-OF-4.svg Taiwan-airforce-OF-3.svg Taiwan-airforce-OF-2.svg Taiwan-airforce-OF-1b.svg Taiwan-airforce-OF-1a.svg Taiwan-airforce-OF-1.svg
一級上將
It-kip siōng-chiòng
二級上將
Jī-kip siōng-chiòng
中將
Tiong-chiòng
少將
Siáu-chiòng
上校
Siōng-hāu
中校
Tiong-hāu
少校
Siáu-hāu
上尉
Siōng-ùi
中尉
Tiong-ùi
少尉
Siáu-ùi

Ùi
軍校生
Jūnxiào shēng


 Indian Air Force[6]
Indian IAF OF-10.svg Indian IAF OF-9.svg Indian IAF OF-8.svg Indian IAF OF-7.svg Indian IAF OF-6.svg Indian IAF OF-5.svg Indian IAF OF-4.svg Indian IAF OF-3.svg Indian IAF OF-2.svg Indian IAF OF-1b.svg Indian IAF OF-0.svg
Marshal of the Indian Air Force Air chief marshal Air marshal Air vice marshal Air commodore Group captain Wing commander Squadron leader Flight lieutenant Flying officer Flight cadet


Rank group General/flag officers Field/senior officers Junior officers Officer cadet
 Indonesian Air Force[7]
Grand General General Lieutenant General Major General Brigadier General Colonel Lieutenant Colonel Major Captain First Lieutenant Second Lieutenant
Marsekal besar Marsekal Marsekal madya Marsekal muda Marsekal pertama Kolonel Letnan kolonel Mayor Kapten Letnan satu Letnan dua


 Iranian Air Force
21- ارتشبد--IRIAF.png 20- سپهبد--IRIAF.png 19- سرلشگر--IRIAF.png 18- سرتیپ--IRIAF.png 17- سرتیپ دوم--IRIAF.png 16- سرهنگ--IRIAF.png 15- سرهنگ دوم--IRIAF.png 14- سرگرد--IRIAF.png 13- سروان--IRIAF.png 12- ستوان یکم--IRIAF.png 11- ستوان دوم--IRIAF.png 10- ستوان سوم--IRIAF.png 04. IRIAF-4Y-OC.svg 03. IRIAF-3Y-OC.svg 02. IRIAF-2Y-OC.svg 01. IRIAF-1Y-OC.svg
ارتشبد
Arteshbod
سپهبد
Sepahbod
سرلشکر
Sarlashkar
سرتیپ
Sartip
سرتیپ دوم
Sartip dovom
سرهنگ
Sarhang
سرهنگ دوم
Sarhang dovom
سرگرد
Sargord
سروان
Sarvan
ستوان یکم
Sotvan yekom
ستوان دوم
Sotvan dovom
ستوان سوم
Sotvan sevom
دانشجوی دانشگاه هوایی
Daneshjoye daneshgahe hawai
General Lieutenant general Major general First brigadier general Second brigadier general Colonel Lieutenant colonel Major Captain First lieutenant Second lieutenant Third lieutenant Shahid Sattari Aeronautical University
officer cadet


 Iraqi Air Force[8]
IRQAF Muhib (FM).svg IRQAF Fariq Awwal (Gen).svg IRQAF Fariq (LtG).svg IRQAF Liwa (MG).svg IRQAF Amid (BG).svg IRQAF Aqid (Col).svg IRQAF Muqaddam (LtC).svg IRQAF Ra'id (Maj).svg IRQAF Naqib (Cpt).svg IRQAF Mulazim Awwal (1stLt).svg IRQAF Mulazim (2ndLt).svg
مشیر
Mushir
فريق أول‎‎
Fariq 'awal
فريق
Fariq
لواء
Liwa
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أول
Mulazim awwal
ملازم
Mulazim


 Israeli Air Force[9]
Rav aluf Aluf Tat aluf Aluf mishne Sgan aluf Rav seren Seren Segen Segen mishne IDF KAAB Avir.png IDF KAMA Avir.png
רב-אלוף
Rav aluf
אלוף
Aluf
תת-אלוף
Tat aluf
אלוף משנה
Aluf mishne
סגן-אלוף
Sgan aluf
רב סרן
Rav seren
סרן
Seren
סגן
Segen
סגן-משנה
Segen mishne
קצין אקדמאי בכיר
Katzín akademai bakhír
קצין מקצועי אקדמאי
Katzín miktsoí akademai


 Japan Air Self-Defense Force[10]
JASDF General insignia (b).svg JASDF Lieutenant General insignia (b).svg JASDF Major General insignia (b).svg JASDF Colonel insignia (b).svg JASDF Lieutenant Colonel insignia (b).svg JASDF Major insignia (b).svg JASDF Captain insignia (b).svg JASDF First Lieutenant insignia (b).svg JASDF Second Lieutenant insignia (b).svg
幕僚長たる空将
Bakuryōchō-taru-kūshō
空将
Kūshō
空将補
Kūshō-ho
1等空佐
Ittō kūsa
2等空佐
Nitō kūsa
3等空佐
Santō kūsa
1等空尉
Ittō kūi
2等空尉
Nitō kūi
3等空尉
Santō kūi


 Royal Jordanian Air Force[11]
18. JAF-AM.svg 17. JAF-GEN.svg 16. JAF-LG.svg 15. JAF-MG.svg 14. JAF-BG.svg 13. JAF-COL.svg 12. JAF-LTC.svg 11. JAF-MAJ.svg 10. JAF-CPT.svg 09. JAF-1LT.svg 08. JAF-2LT.svg 07. JAF-OFC.svg
مشیر
Mushir
فريق أول‎‎
Fariq 'awal
فريق
Fariq
لواء
Liwa
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أول
Mulazim awwal
ملازم
Mulazim
تلميذ مرشح
Tilmidh murashah


 Kazakh Air Defense Forces[12]
Kazakhstan-Army-OF-10.svg 19-RKAF-CG.svg 18-RKAF-LG.svg 17-RKAF-MG.svg 16-RKAF-COL.svg 15-RKAF-LTC.svg 14-RKAF-MAJ.svg 13-RKAF-CAPT.svg 12-RKAF-SELT.svg 11-RKAF-LT.svg Blank.svg
Жоғарғы Бас қолбасшының
Joğarğı Bas qolbasşınıñ
Генерал-Полҝвниҝ
General-polkovnïk
Генерал-лейтенант
General-leytenant
Генерал-майор
General-mayor
Полковник
Polkovnïk
Подполковник
Podpolkovnïk
Майор
Mayor
Капитан
Kapïtan
Аға лейтенант
Ağa leytenant
Лейтенант
Leytenant
Кадет
Kadet


 Korean People's Army Air Force[13]
Captain General Superior General Middle General Junior General Captain Commander Superior Commander Middle Commander Junior Commander Captain Lieutenant Superior Lieutenant Middle Lieutenant Junior Lieutenant
대장
Daejang
상장
Sangjang
중장
Chungjang
소장
Sojang
대좌
Daechwa
상좌
Sangjwa
중좌
Chungjwa
소좌
Sojwa
대위
Taewi
상위
Daewi
중위
Chungwi
소위
Sowi


 Republic of Korea Air Force[14]
Marshal of the ROK Superior general Middle general Junior general Lesser general Superior commander Middle commander Junior commander Superior lieutenant Middle lieutenant Junior lieutenant
원수
Wonsu
대장
Daejang
중장
Jungjang
소장
Sojang
준장
Junjang
대령
Daeryeong
중령
Jungnyeong
소령
Soryeong
대위
Daewi
중위
Jungwi
소위
Sowi


 Kuwait Air Force
16. KAF-GEN.svg 15. KAF-LG.svg 14. KAF-MG.svg 13. KAF-BG.svg 12. KAF-COL.svg 11. KAF-LTC.svg 10. KAF-MAJ.svg 09. KAF-CAPT.svg 08. KAF-1LT.svg 07. KAF-2LT.svg
فريق أول‎‎
Fariq 'awal
فريق
Fariq
لواء
Liwa
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أول
Mulazim awwal
ملازم
Mulazim


 Kyrgyz Air Force[15]
14.Kyrgyzstan Air Force-MG.svg 13.Kyrgyzstan Air Force-COL.svg 12.Kyrgyzstan Air Force-LTC.svg 11.Kyrgyzstan Air Force-MAJ.svg 10.Kyrgyzstan Air Force-CAPT.svg 09.Kyrgyzstan Air Force-SLT.svg 08.Kyrgyzstan Air Force-LT.svg 07.Kyrgyzstan Air Force-JLT.svg
Генерал-майор
General-mayor
Полковник
Polkovnik
Подполковник
Podpolkovnik
Майор
Mayor
Капитан
Kapitan
Улук лейтенант
Uluk leytenant
Лейтенант
Leytenant
Кенже лейтенант
Kenje leytenant


Rank group General/flag officers Field/senior officers Junior officers Officer cadet
Lao People's Liberation Air Force[16]
Laos People's Army General.png 13.LPLAAF-LG.png 12.LPLAAF-MG.png 11.LPLAAF-BG.png 10.LPLAAF-COL.png 9.LPLAAF-LTCOL.png 8.LPLAAF-MAJ.png 7.LPLAAF-CPT.png 6.LPLAAF-LT.png 5.LPLAAF-2LT.png
ພົນເອກ
Phonoek
ພົນໂທ
Phonoth
ພົນຕີ
Phon ti
ພົນຈັດຕະວາ
Phonchadtauaa
ພັນເອກ
Phanoek
ພັນໂທ
Phanoth
ພັນຕີ
Phan ti
ຮ້ອຍເອກ
Honyoek
ຮ້ອຍໂທ
Hony oth
ຮ້ອຍຕີ
Hony ti


 Lebanese Air Force[17]
21.LAF-LG.svg 20.LAF-MG.svg 19.LAF-BG.svg 18.LAF-COL.svg 17.LAF-LTC.svg 16.LAF-MAJ.svg 15.LAF-CAPT.svg 14.LAF-1LT.svg 13.LAF-2LT.svg 12.LAF-3rdY-OC.svg 11.LAF-2ndY-OC.svg 10.LAF-1stY-OC.svg
عماد
Eimad
لواء
Liwa
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدّم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أوّل
Mulazim awwal
ملازم
Mulazim
تلميذ ضابط سنة ثالثة
Tilmidh dabit sanat 3
تلميذ ضابط سنة ثانية
Tilmidh dabit sanat 2
تلميذ ضابط سنة أولى
Tilmidh dabit sanat 1


 Royal Malaysian Air Force[18]
Malaysia-Air Force-OF-10.svg Malaysia-Air Force-OF-9.svg Malaysia-Air Force-OF-8.svg Malaysia-Air Force-OF-7.svg Malaysia-Air Force-OF-6.svg Colonel of Royal Malaysian Air Force.png Lieutenant Colonel of Royal Malaysian Air Force.png Major of Royal Malaysian Air Force.png Captain of Royal Malaysian Air Force.png Lieutenant of Royal Malaysian Air Force.png 2nd Lieutenant of Royal Malaysian Air Force.png No insignia
Marsyal tentera udara Jeneral TUDM Leftenan jeneral TUDM Mejar jeneral TUDM Brigedier jeneral TUDM Kolonel TUDM Leftenan kolonel TUDM Mejar TUDM Kapten TUDM Leftenan TUDM Leftenan muda TUDM Pegawai kadet


Maldives Maldives No air force


 Mongolian Air Force[19]
Mongolian Army-GEN-service Mongolian Army-LTG-service Mongolian Army-MJG-service Mongolian Army-BRG-service Mongolian Air force-COL-service Mongolian Air force-LTC-service Mongolian Air force-MAJ-service Mongolian Air force-CPT-service Mongolian Air force-1LT-service Mongolian Air force-2LT-service
Генерал
Gyenyeral
Дэслэгч генерал
Deslegch gyenyeral
Хошууч генерал
Khoshuuch gyenyeral
Бригадын генерал
Brigadyn gyenyeral
Хурандаа
Khurandaa
Дэд хурандаа
Ded khurandaa
Хошууч
Khoshuuch
Ахмад
Akhmad
Ахлах дэслэгч
Akhmad deslegch
Дэслэгч
Deslegch


 Myanmar Air Force
Vice Senior General Tatmadaw Air Force.gif Lieutenant General Tatmadaw Air Force.gif Major General Tatmadaw Air Force.gif Brigadier General Tatmadaw Air Force.gif Colonel Tatmadaw Air Force.gif Lieutenant Colonel Tatmadaw Air Force.gif Major Tatmadaw Air Force.gif Captain Tatmadaw Air Force.gif Lieutenant 1st Class Tatmadaw Air Force.gif Lieutenant 2nd Class Tatmadaw Air Force.gif
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး
Bolhkyaotekyee
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး
Dutiya bolhkyaotekyee
ဗိုလ်ချုပ်
Bolhkyaote
ဗိုလ်မှူးချုပ်
Bolmhauu­hkyaote
ဗိုလ်မှူးကြီး
Bolmhauu­kyee
ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး
Dutiya bolmhauukyee
ဗိုလ်မှူး
Bolmhauu
ဗိုလ်ကြီး
Bolkyee
ဗိုလ်
Bol
ဒုတိယ ဗိုလ်
Dutiya bol


Nepalese Army Air Service[20]
17.Nepalese Army-BG.svg 16.Nepalese Army-COL.svg 15.Nepalese Army-LTC.svg 14.Nepalese Army-MAJ.svg 13.Nepalese Army-CAPT.svg 12.Nepalese Army-1LT.svg 11.Nepalese Army-2LT.svg No insignia
सहायक रथी
Sahaayak rathee
महासेनानी
Mahāsēnānī
प्रमुख सेनानी
Pramukh senaanee
सेनानी
Senaanee
सहसेनानी
Sahasēnānī
उपसेनानी
Upasēnānī
सहायक सेनानी
Sahaayak senaanee
अधिकृत क्याडेट
Adhikr̥ta kyāḍēṭa
Brigadier general Colonel Lieutenant colonel Major Captain Lieutenant Second lieutenant Officer cadet


 Royal Air Force of Oman
18.RAFO-FM.svg 17.RAFO-GEN.svg 16.RAFO-LG.svg 15.RAFO-MG.svg 14.RAFO-BG.svg 13.RAFO-COL.svg 12.RAFO-LTC.svg 11.RAFO-MAJ.svg 10.RAFO-CAPT.svg 09.RAFO-1LT.svg 08.RAFO-2LT.svg
مشیر
Mushir
فريق أول‎‎
Fariq 'awal
فريق
Fariq
لواء
Liwa
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أول
Mulazim awwal
ملازم
Mulazim


 Pakistan Air Force
Pak-air-force-OF-10.svg Pak-air-force-OF-9.svg Pak-air-force-OF-8.svg Pak-air-force-OF-7.svg Pak-air-force-OF-6.svg Pak-air-force-OF-5.svg Pak-air-force-OF-4.svg Pak-air-force-OF-3.svg Pak-air-force-OF-2.svg Pak-air-force-OF-1b.svg Pak-air-force-OF-1a.svg Pak-air-force-OF(D).png
Marshal of the Pakistan Air Force Air Chief Marshal Air Marshal Air Vice Marshal Air Commodore Group Captain Wing commander Squadron Leader Flight Lieutenant Flying Officer Pilot Officer Officer Cadet


 Philippine Air Force[21]
PAF GEN Svc.svg PAF LTGEN Svc.svg PAF MGEN Svc.svg PAF BGEN Svc.svg PAF COL Svc.svg PAF LTC Svc.svg PAF MAJ Svc.svg PAF CPT Svc.svg PAF 1LT Svc.svg PAF 2LT Svc.svg
General Lieutenant general Major general Brigadier general Colonel Lieutenant colonel Major Captain First lieutenant Second lieutenant


 Qatar Emiri Air Force
16. QEAF-GEN.svg 15. QEAF-LG.svg 14. QEAF-MG.svg 13. QEAF-BG.svg 12. QEAF-COL.svg 11. QEAF-LTC.svg 10. QEAF-MAJ.svg 09. QEAF-CAPT.svg 08. QEAF-1LT.svg 07. QEAF-2LT.svg
فريق أول‎‎
Fariq 'awal
فريق
Fariq
لواء
Liwa
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أول
Mulazim awwal
ملازم
Mulazim


Flag of the Russian Aerospace Forces.svg Russian Aerospace Forces[22]
Russia-Airforce-OF-9-2013.svg Russia-Airforce-OF-8-2010.svg Russia-Airforce-OF-7-2010.svg Russia-Airforce-OF-6-2010.svg Russia-Airforce-OF-5-2010.svg Russia-Airforce-OF-4-2010.svg Russia-Airforce-OF-3-2010.svg Russia-Airforce-OF-2-2010.svg Russia-Airforce-OF-1c-2010.svg Russia-Airforce-OF-1b-2010.svg Russia-Airforce-OF-1a-2010.svg Russia-Airforce-OF-(D)-2010.svg
Генера́л а́рмии
Generál ármii
Генера́л-полко́вник
Generál-polkóvnik
Генера́л-лейтена́нт
Generál-leytenánt
Генера́л-майо́р
Generál-mayór
Полко́вник
Polkóvnik
Подполко́вник
Podpolkóvnik
Майо́р
Majór
Kапита́н
Kapitán
Старший лейтена́нт
Stárshiy leytenánt
Лейтенант
Leytenant
Mла́дший лейтена́нт
Mládshiy leytenánt
Курсант
Kursant


Rank group General/flag officers Field/senior officers Junior officers Officer cadet
 Royal Saudi Air Force[23]
FARIQ AWWAL FARIQ LIWA AMID AQID MUQADDAM RAID NAQIB MULAZIM AWWAL MULAZIM MULAZIM
فريق أول‎‎
Fariq 'awal
فريق
Fariq
لواء
Liwa
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أول
Mulazim awwal
ملازم
Mulazim
مرشح
Murashah


 Republic of Singapore Air Force[24]
No insignia yet 10-RSAF-OF08.svg 09-RSAF-OF07.svg 08-RSAF-OF06.svg 07-RSAF-OF05.svg 06-RSAF-OF04b.svg 05-RSAF-OF04a.svg 04-RSAF-OF03.svg 03-RSAF-OF02.svg 02-RSAF-OF01b.svg 01-RSAF-OF01a.svg Singapore-Army-OF-(3D).svg Singapore-Army-OF-(2D).svg Singapore-Army-OF-(1D).svg
General Lieutenant general Major general Brigadier general Colonel Senior lieutenant colonel Lieutenant colonel Major Captain Lieutenant Second lieutenant
Officer cadet


 Sri Lanka Air Force[25]
UK-Air-OF10.svg UK-Air-OF9.svg UK-Air-OF8.svg UK-Air-OF7.svg UK-Air-OF6.svg UK-Air-OF5.svg UK-Air-OF4.svg UK-Air-OF3.svg UK-Air-OF2.svg UK-Air-OF1A.svg UK-Air-OF1B.svg
Marshal of the Air Force Air Chief Marshal Air Marshal Air Vice-Marshal Air Commodore Group Captain Wing Commander Squadron Leader Flight Lieutenant Flying Officer Pilot Officer Officer cadet


 Syrian Arab Air Force[26]
Blank.svg Syria Air Force - OF09.svg Syria Air Force - OF08.svg Syria Air Force - OF07.svg Syria Air Force - OF06.svg Syria Air Force - OF05.svg Syria Air Force - OF04.svg Syria Air Force - OF03.svg Syria Air Force - OF02.svg Syria Air Force - OF01b.svg Syria Air Force - OF01a.svg
فريق
Fariq
عماد أول‎‎
Eimad 'awal
عماد
Eimad
لواء
Alliwa'
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أول
Mulazim awwal
ملازم
Mulazim


 Tajik Air Force
Russia-AirForce-OF-8-1994-field.svg Russia-AirForce-OF-7-1994-field.svg Russia-AirForce-OF-6-1994-field.svg Russia-AirForce-OF-5-1994-field.svg Russia-AirForce-OF-4-1994-field.svg Russia-AirForce-OF-3-1994-field.svg Russia-AirForce-OF-2-1994-field.svg Russia-AirForce-OF-1c-1994-field.svg Russia-AirForce-OF-1b-1994-field.svg Russia-AirForce-OF-1a-1994-field.svg
Colonel general Lieutenant general Major general Colonel Lieutenant colonel Major Captain Senior lieutenant Lieutenant Junior lieutenant


 Royal Thai Air Force[27]
Marshal of the Royal Thai Air Force Air Chief Marshal Air Marshal Air Vice Marshal Air Commodore Group Captain Wing Commander Squadron Leader Flight Lieutenant Flying Officer Pilot Officer
จอมพลอากาศ
Chom phon akat
พลอากาศเอก
Phon akat ek
พลอากาศโท
Phon akat tho
พลอากาศตรี
Phon akat tri
พลอากาศจัตวา
Phon akat chattawa
นาวาอากาศเอก
Nawa akat ek
นาวาอากาศโท
Nawa akat tho
นาวาอากาศตรี
Nawa akat tri
เรืออากาศเอก
Ruea akat ek
เรืออากาศโท
Ruea akat tho
เรืออากาศตรี
Ruea akat tri
นักเรียนนายเรืออากาศ
Nak-rian nairuea akat


East Timor Timor-Leste No air force
 Turkmen Air Force
18.Turkmenistan Air Force-CG.svg 17.Turkmenistan Air Force-LG.svg 16.Turkmenistan Air Force-MG.svg 15.Turkmenistan Air Force-COL.svg 14.Turkmenistan Air Force-LTC.svg 13.Turkmenistan Air Force-MAJ.svg 12.Turkmenistan Air Force-CAPT.svg 11.Turkmenistan Air Force-SLT.svg 10.Turkmenistan Air Force-LT.svg 09.Turkmenistan Air Force-JLT.svg
General-polkownik General-leýtenant General-maýor Polkownik Podpolkownik Maýor Kapitan Uly leýtenant Leýtenant Kiçi leýtenant Harby talyp


 United Arab Emirates Air Force
15-UAEAF-GEN.svg 14-UAEAF-LG.svg 13-UAEAF-MG.svg 12-UAEAF-BG.svg 11-UAEAF-COL.svg 10-UAEAF-LTC.svg 09-UAEAF-MAJ.svg 08-UAEAF-CAPT.svg 07-UAEAF-1LT.svg 06-UAEAF-2LT.svg
فريق أول‎‎
Fariq 'awal
فريق
Fariq
لواء
Liwa
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أول
Mulazim awwal
ملازم
Mulazim


 Uzbek Air Defense Forces and Air Force[28]
15.UZAF-CG.svg 14.UZAF-LG.svg 13.UZAF-MG.svg 12.UZAF-COL.svg 11.UZAF-LTC.svg 10.UZAF-MAJ.svg 09.UZAF-CAPT.svg 08.UZAF-1LT.svg 07.UZAF-LT.svg
General-polkovnik General-leytenant General-mayor Polkovnik Podpolkovnik Mayor Kapitan Katta leytenant Leytenant


 Vietnam People's Air Force[29]
Vietnam People's Air Force Colonel General.jpg Vietnam People's Air Force Lieutenant General.jpg Vietnam People's Air Force Major General.jpg Vietnam People's Air Force Senior Colonel.jpg Vietnam People's Air Force Colonel.jpg Vietnam People's Air Force Lieutenant Colonel.jpg Vietnam People's Air Force Major.jpg Vietnam People's Air Force Captain.jpg Vietnam People's Air Force Senior Lieutenant.jpg Vietnam People's Air Force Lieutenant.jpg Vietnam People's Air Force SubLieutenant.jpg Vietnam People's Air Force student officer.jpg
Thượng tướng Trung tướng Thiếu tướng Đại tá Thượng tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Thượng úy Trung úy Thiếu úy Học viên Sĩ quan


 Yemeni Air Force
16.YAF-AM.svg 15.YAF-GEN.svg 14.YAF-LG.svg 13.YAF-MG.svg 12.YAF-BG.svg 11.YAF-COL.svg 10.YAF-LTC.svg 09.YAF-MAJ.svg 08.YAF-CAPT.svg 07.YAF-1LT.svg 06.YAF-2LT.svg
مشیر
Mushir
فريق أول‎‎
Fariq 'awal
فريق
Fariq
لواء
Liwa
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أول
Mulazim awwal
ملازم ثان
Mulazim than


Rank group General/flag officers Field/senior officers Junior officers Officer cadet

Warrant Officers

Equivalent
NATO rank
WO-5 WO-4 WO-3 WO-2 WO-1
 Bangladesh Air Force
British RAF OF-2.svg British RAF OF-1b.svg 08.BAF-CWO.svg 07.BAF-SWO.svg 06.BAF-WO.svg
Honorary flight lieutenant Honorary flying officer Master Warrant Officer Senior Warrant Officer Warrant Officer


 Republic of China Air Force
Taiwan-airforce-WO-1.svg
Warrant Officer
(纯尉
Chunwèi)


 Republic of Korea Air Force
SouthKorea-AirForce-WO.svg
Jun-wi
준위
Warrant Officer


 Pakistan Air Force
PAK-CWO.svg PAK-WO.svg PAK-AWO.svg
Chief Warrant Officer Warrant Officer Assistant Warrant Officer


 Republic of Singapore Air Force
SGEWO-CWO.svg SGEWO-SWO.svg SGEWO-MWO.svg SGEWO-1WO.svg SGEWO-2WO.svg 3WO.svg
Chief warrant officer Senior warrant officer Master warrant officer First warrant officer Second warrant officer Third warrant officer


 Vietnam People's Air Force
Vietnam People Air Force WO-5.png Vietnam People Air Force WO-4.png Vietnam People Air Force WO-3.png Vietnam People Air Force WO-2b.png Vietnam People Air Force WO-2a.png Vietnam People Air Force WO-1b.png Vietnam People Air Force WO-1a.png
Chief
Warrant Officer

(Thượng tá QNCN)
Senior
Warrant Officer

(Trung tá QNCN)
Master
Warrant Officer

(Thiếu tá QNCN)
First
Warrant Officer

(Đại úy QNCN)
Second
Warrant Officer

(Thượng úy QNCN)
Third
Warrant Officer

(Trung úy QNCN)
Fourth
Warrant Officer

(Thiếu úy QNCN)
Equivalent
NATO rank
WO-5 WO-4 WO-3 WO-2 WO-1

See also

Notes

References

 1. ^ "ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ". arlis.am (in Armenian). Legal information system of Armenia. 15 November 2017. Retrieved 3 June 2021.
 2. ^ "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularının hərbi geyim forması və fərqləndirmə nişanları haqqında Əsasnamə" (PDF). mod.gov.az (in Azerbaijani). Ministry of Defense. 25 June 2001. pp. 64–70. Retrieved 16 February 2021.
 3. ^ "OFFICER'S RANKS". joinbangladeshairforce.mil.bd. Archived from the original on 10 February 2019. Retrieved 11 October 2020.
 4. ^ Ping, Xu (7 August 2017). "我军建军九十年军衔制度沿革" [The evolution of our military rank system over the ninety years of its establishment]. mod.gov.cn (in Chinese). Ministry of National Defense. Archived from the original on 28 December 2019. Retrieved 13 June 2021.
 5. ^ "Act of Commission for Officers and Noncommissioned Officers of the Armed Forces". law.moj.gov.tw. Ministry of Justice. Retrieved 4 July 2021.
 6. ^ "For Officers". careerairforce.nic.in. Indian Air Force. Archived from the original on 25 February 2012. Retrieved 23 September 2021.
 7. ^ "Pangkat Harian". tni.mil.id (in Indonesian). Indonesian National Armed Forces. Archived from the original on 24 November 2020. Retrieved 4 June 2021.
 8. ^ Kechichian, Joseph A. (1990). "National Security". In Metz, Helen Chapin (ed.). Iraq: a country study. Area Handbook (4th ed.). Washington, D.C.: Library of Congress. pp. 226–227. LCCN 89013940. Retrieved 20 October 2021.
 9. ^ "עושים לכם סדר בדרגות". idf.il (in Hebrew). Israel Defense Forces. Retrieved 3 June 2021.
 10. ^ "自衛官の階級" [Self-Defense Forces rank]. mod.go.jp (in Japanese). Japanese Ministry of Defense. Retrieved 7 June 2021.
 11. ^ "رتب الضباط" [Officer ranks]. jaf.mil.jo/ (in Arabic). Jordanian Armed Forces. Retrieved 12 June 2021.
 12. ^ "Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері, басқа да әскерлері мен әскери құралымдары әскери қызметшілерінің әскери киім нысаны және айырым белгілері туралы". adilet.zan.kz (in Kazakh). Ministry of Justice (Kazakhstan). 25 August 2011. Retrieved 29 May 2021.
 13. ^ Minnich, James M. (2008). "National Security". In Worden, Robert L. (ed.). North Korea: a country study. Area Handbook (5th ed.). Washington, D.C.: Library of Congress. pp. 266, 268. LCCN 2008028547. Retrieved 20 October 2021.
 14. ^ "gyegeubjang-ui jesig(je7joje2hang gwanlyeon)" 계급장의 제식(제7조제2항 관련) [Rank insignia (related to Article 7 (2))]. law.go.kr (in Korean). Retrieved 30 December 2021.
 15. ^ "Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө". cbd.minjust.gov.kg/ (in Kyrgyz). Ministry of Justice (Kyrgyzstan). 9 February 2009. Retrieved 3 June 2021.
 16. ^ "ທະນບາຊນ ູ ່ ັ້ນາຍ ແລະ ພນທະຫານ ົ ກອງທບັປະຊາຊນລາວ". mod.gov.la (in Lao). Ministry of Defence (Laos). Retrieved 7 June 2021.
 17. ^ "الرتب العسكرية". lebarmy.gov.lb (in Arabic). Lebanese Armed Forces. Retrieved 3 June 2021.
 18. ^ "Pangkat". mafhq.mil.my (in Malay). Malaysian Armed Forces. Archived from the original on 29 April 2020. Retrieved 4 June 2021.
 19. ^ Chief of General Staff (25 November 2019). "Order of the Chief of the General Staff: Number A / 595". gsmaf.gov.mn (in Mongolian). pp. 20–26. Retrieved 18 September 2021.
 20. ^ Nepali Army. "Nepali Army Rank Structure". Nepalarmy.mil.np. Nepali Army. Retrieved 25 August 2018.
 21. ^ "Ranks". paf.mil.ph. Philippine Air Force. Archived from the original on 18 October 2020. Retrieved 27 May 2021.
 22. ^ "Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 293 "О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия"". rg.ru (in Russian). Российской газеты. 12 March 2010. Retrieved 26 May 2021.
 23. ^ Tartter, Jean R. (1993). "National Security". In Metz, Helen Chapin (ed.). Saudi Arabia: a country study. Area Handbook (5th ed.). Washington, D.C.: Library of Congress. pp. 270–271. LCCN 93028506. Retrieved 23 October 2021.
 24. ^ "SAF Rank Insignias". mindef.gov.sg. Ministry of Defence (Singapore). Retrieved 7 June 2021.
 25. ^ "Commissioned Officers". airforce.lk. Sri Lanka Air Force. Retrieved 24 September 2021.
 26. ^ "شعار الرأس" [Main logo]. mod.gov.sy (in Arabic). Ministry of Defence (Syria). Retrieved 12 October 2021.
 27. ^ "เครื่องหมายยศทหาร" [Military Rank Insignia]. navedu.navy.mi.th (in Thai). Thai Naval Education Department. Retrieved 13 June 2021.
 28. ^ "O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatni o'tash tartibi to'g'risida". lex.uz (in Uzbek). Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan. 12 September 2019. Retrieved 3 June 2021.
 29. ^ "Quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam". mod.gov.vn. Ministry of Defence (Vietnam). 26 August 2009. Retrieved 30 May 2021.