Comparative army officer ranks of Asia

Summary

Rank comparison chart of armies and land forces of Asian states.

Officers

Rank group General/flag officers Field/senior officers Junior officers Officer cadet
 Islamic Emirate of Afghanistan No rank structure


 Armenian Ground Forces[1]
Armenia-Army-OF-9.svg Armenia-Army-OF-8.svg Armenia-Army-OF-7.svg Armenia-Army-OF-6.svg Post-Soviet-Army-OF-5.svg Post-Soviet-Army-OF-4.svg Post-Soviet-Army-OF-3.svg Post-Soviet-Army-OF-2.svg Post-Soviet-Army-OF-1c.svg Post-Soviet-Army-OF-1b.svg
Բանակի գեներալ
Banaki general
գեներալ-գնդապետ
General-gndapet
գեներալ-լեյտենանտ
General-leytenant
գեներալ-մայոր
General-mayor
գնդապետ
Gndapet
փոխգնդապետ
P’vokhgndapet
մայոր
Mayor
կապիտան
Kapitan
ավագ լեյտենանտ
Avag leytenant
լեյտենանտ
Leytenant


 Azerbaijani Land Forces[2]
Blank.svg 18.AzLF-CG.png 17.AzLF-LG.png 16.AzLF-MG.png 15.AzAF-COL.png 14.AzAF-LTC.png 13.AzLF-MAJ.png 12.AzLF-CPT.png 11.AzAF-SLT.png 10.AzAF-LT.png 9.AzLF-JLT.png Blank.svg Blank.svg Blank.svg Blank.svg
Ordu generali General-polkovnik General-leytenant General-mayor Polkovnik Polkovnik-leytenant Mayor Kapitan Baş leytenant Leytenant Kiçik leytenant


 Royal Bahraini Army
15.RBLF-FM.svg 14.RBLF-GEN.svg 13.RBLF-LG.svg 12.RBLF-MG.svg 11.RBLF-BG.svg 10.RBLF-COL.svg 09.RBLF-LTC.svg 08.RBLF-MAJ.svg 07.RBLF-CPT.svg 06.RBLF-1LT.svg 05.RBLF-2LT.svg
مشیر
Mushir
فريق أول‎‎
Fariq 'awal
فريق
Fariq
لواء
Liwa
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أول
Mulazim awwal
ملازم
Mulazim


 Bangladesh Army[3]
Bangladesh-army-OF-9.svg Bangladesh-army-OF-8.svg Bangladesh-army-OF-7.svg Bangladesh-army-OF-6.svg Bangladesh-army-OF-5.svg Bangladesh-army-OF-4.svg Bangladesh-army-OF-3.svg Bangladesh-army-OF-2.svg Bangladesh-army-OF-1b.svg Bangladesh-army-OF-1a.svg
General
জেনারেল
Lieutenant general
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
Major general
মেজর জেনারেল
Brigadier general
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
Colonel
কর্নেল
Lieutenant colonel
লেফটেন্যান্ট কর্নেল
Major
মেজর
Captain
ক্যাপ্টেন
Lieutenant
লেফটেন্যান্ট
Second lieutenant
সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট
Officer cadet


 Royal Bhutan Army[4]
15.Bhutan Army-LG.svg 14.Bhutan Army-MG.svg 13.Bhutan Army-BG.svg 12.Bhutan Army-COL.svg 11.Bhutan Army-LTC.svg 10.Bhutan Army-MAJ.svg 09.Bhutan Army-CAPT.svg 08.Bhutan Army-1LT.svg
གུང་ བློན་ གོང མ ། གུང་ བློན་ འོག མ ། མདོ་ འཛིན ། དམག་ སྲིད་ གོང མ ། དམག་ སྲིད་ འོག མ ། ལིང་ དཔོན ། སྤྱི་ དཔོན ། སྡེ་ གོང་ །
Lieutenant general Major general Brigadier Colonel Lieutenant colonel Major Captain Lieutenant


 Royal Brunei Land Forces[5]
20.RBrLF-FM.svg 19.RBrLF-GEN.svg 18.RBrLF-LG.svg 17.RBrLF-MG.svg 16.RBrLF-BG.svg 15.RBrLF-COL.svg 14.RBrLF-LTC.svg 13.RBrLF-MAJ.svg 12.RBrLF-CAPT.svg 11.RBrLF-1LT.svg 10.RBrLF-2LT.svg 09.RBrLF-OC.svg
Fil marsyal Jeneral Leftenan jeneral Mejar jeneral Brigedier jeneral Kolonel Leftenan kolonel Mejar Kapten Leftenan Leftenan muda Pegawai kadet


 Royal Cambodian Army
General of the Army
General
Lieutenant General
Major General
Brigadier General
Colonel
Lieutenant Colonel
Major
Captain
1st Lieutenant
2nd Lieutenant
Cambodian Army OR-09b.svg
នាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខ
Néay Ŭtdâmséniy Phŏt Lék
នាយឧត្តមសេនីយ៍
Néay Ŭtdâmséniy
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក
Ŭtdâmséniy Êk
ឧត្តមសេនីយ៍ទោ
Ŭtdâmséniy Toŭ
ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី
Ŭtdâmséniy Trei
វរសេនីយ៍ឯក
Vôrséniy Êk
វរសេនីយ៍ទោ
Vôrséniy Toŭ
វរសេនីយ៍ត្រី
Vôrséniy Trei
អនុសេនីយ៍ឯក
Ânŭséniy Êk
អនុសេនីយ៍ទោ
Ânŭséniy Toŭ
អនុសេនីយ៍ត្រី
Ânŭséniy Trei
នាយចំណង់
Néay Châmnáng
General of the army General Lieutenant general Major general Brigadier general Colonel Lieutenant colonel Major Captain 1st lieutenant 2nd lieutenant Officer cadet


 PLA Ground Force[6]
General Lieutenant General Major General Colonel Commandant Colonel Lieutenant Colonel Major Captain First Lieutenant Second Lieutenant Officer Cadet
上将
Shàngjiàng
中将
Zhōngjiàng
少将
Shàojiàng
大校
Dàxiào
上校
Shàngxiào
中校
Zhōngxiào
少校
Shàoxiào
上尉
Shàngwèi
中尉
Zhōngwèi
少尉
Shàowèi
学员
Xuéyuán


 Republic of China Army[7]
Taiwan-army-OF-9b.svg Taiwan-army-OF-9a.svg Taiwan-army-OF-8.svg Taiwan-army-OF-7.svg Taiwan-army-OF-5.svg Taiwan-army-OF-4.svg Taiwan-army-OF-3.svg Taiwan-army-OF-2.svg Taiwan-army-OF-1b.svg Taiwan-army-OF-1a.svg Taiwan-army-OF-1.svg
一級上將
It-kip siōng-chiòng
二級上將
Jī-kip siōng-chiòng
中將
Tiong-chiòng
少將
Siáu-chiòng
上校
Siōng-hāu
中校
Tiong-hāu
少校
Siáu-hāu
上尉
Siōng-ùi
中尉
Tiong-ùi
少尉
Siáu-ùi

Ùi
軍校生
Jūnxiào shēng


 Indian Army[8]
Field Marshal of the Indian Army.svg General of the Indian Army.svg Lieutenant General of the Indian Army.svg Major General of the Indian Army.svg Brigadier of the Indian Army.svg Colonel of the Indian Army.svg Lieutenant Colonel of the Indian Army.svg Major of the Indian Army.svg Captain of the Indian Army.svg Lieutenant of the Indian Army.svg No insignia
Field marshal
फ़ील्ड मार्शल
General
जनरल
Lieutenant general
लेफ्टिनेंट - जनरल
Major general
मेजर - जनरल
Brigadier
ब्रिगेडियर
Colonel
कर्नल
Lieutenant colonel
लेफ्टिनेंट - कर्नल
Major
मेजर
Captain
कप्तान
Lieutenant
लेफ्टिनेंट
Officer cadet


Rank group General/flag officers Field/senior officers Junior officers Officer cadet
 Indonesian Army[9]
Grand General General Lieutenant General Major General Brigadier General Colonel Lieutenant Colonel Major Captain First Lieutenant Second Lieutenant
Jenderal besar Jenderal Letnan jenderal Mayor jenderal Brigadir jenderal Kolonel Letnan kolonel Mayor Kapten Letnan satu Letnan dua


 Iranian Ground Forces
General Lieutenant General Major General Brigadier General Brigadier General Colonel Lieutenant Colonel Major Captain First Lieutenant Second Lieutenant Third Lieutenant 04.IRIA-4thY-SO.svg 03.IRIA-3rdY-SO.svg 02.IRIA-2ndY-SO.svg 01.IRIA-1stY-SO.svg
ارتشبد
Arteshbod
سپهبد
Sepahbod
سرلشکر
Sarlashkar
سرتیپ
Sartip
سرتیپ دوم
Sartip dovom
سرهنگ
Sarhang
سرهنگ دوم
Sarhang dovom
سرگرد
Sargord
سروان
Sarvān
ستوان یکم
Sotvān yekom
ستوان دوم
Sotvān dovom
ستوان سوم
Sotvān sevom
دانشجوی دانشگاه افسری امام علیع
Daneshjoye daneshgah afsari Imam Ali
General Lieutenant general Major general First brigadier general Second brigadier general Colonel Lieutenant colonel Major Captain First lieutenant Second lieutenant Third lieutenant Imam Ali Officers' Academy
officer cadet


 Iraqi Ground Forces[10]
IraqArmyRankInsignia-1.png IraqArmyRankInsignia-2.png IraqArmyRankInsignia-3.png IraqArmyRankInsignia-4.png IraqArmyRankInsignia-5.png IraqArmyRankInsignia-6.png IraqArmyRankInsignia-7.png IraqArmyRankInsignia-8.png IraqArmyRankInsignia-9.png IraqArmyRankInsignia-10.png IraqArmyRankInsignia-11.png
مشیر
Mushir
فريق أول‎‎
Fariq 'awal
فريق
Fariq
لواء
Liwa
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أول
Mulazim awwal
ملازم
Mulazim


 Israeli Ground Forces[11]
IDF rav aluf.svg IDF aluf.svg IDF tat aluf.svg IDF aluf mishne.svg IDF sgan aluf.svg IDF rav seren.svg IDF seren.svg IDF segen.svg IDF segen mishne.svg IDF ka'ab.svg IDF kama.svg
רב-אלוף
Rav aluf
אלוף
Aluf
תת-אלוף
Tat aluf
אלוף משנה
Aluf mishne
סגן-אלוף
Sgan aluf
רב סרן
Rav seren
סרן
Seren
סגן
Segen
סגן-משנה
Segen mishne
קצין אקדמאי בכיר
Katzín akademai bakhír
קצין מקצועי אקדמאי
Katzín miktsoí akademai


 Japan Ground Self-Defense Force[12]
General Lieutenant General Major General Colonel Lieutenant Colonel Major Captain First Lieutenant Second Lieutenant
幕僚長たる陸将
Bakuryōchō-taru-rikushō
陸将
Rikushō
陸将補
Rikushō-ho
1等陸佐
Ittō rikusa
2等陸佐
Nitō rikusa
3等陸佐
Santō rikusa
1等陸尉
Ittō rikui
2等陸尉
Nitō rikui
3等陸尉
Santō rikui


 Royal Jordanian Army[13]
Field Marshal General Lieutenant General Major General Brigadier Colonel Lieutenant Colonel Major Captain First Lieutenant Second Lieutenant 07. JLF-SC.svg
مشیر
Mushir
فريق أول‎‎
Fariq 'awal
فريق
Fariq
لواء
Liwa
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أول
Mulazim awwal
ملازم
Mulazim
تلميذ مرشح
Tilmidh murashah


 Kazakh Ground Forces[14]
Kazakhstan-Army-OF-10.svg 20-RKGF-GEN.svg 19-RKGF-CG.svg 18-RKGF-LG.svg 17-RKGF-MG.svg 16-RKGF-COL.svg 15-RKGF-LTC.svg 14-RKGF-MAJ.svg 13-RKGF-CAPT.svg 12-RKGF-SELT.svg 11-RKGF-LT.svg Kazakhstan-Army-OF-(D).svg
Жоғарғы Бас қолбасшының
Joğarğı Bas qolbasşınıñ
Армия генералы
Armïya generalı
Генерал-Полҝвниҝ
General-polkovnïk
Генерал-лейтенант
General-leytenant
Генерал-майор
General-mayor
Полковник
Polkovnïk
Подполковник
Podpolkovnïk
Майор
Mayor
Капитан
Kapïtan
Аға лейтенант
Ağa leytenant
Лейтенант
Leytenant
Кадет
Kadet


 Korean People's Army Ground Force[15]
Marshal of the PKA Vice marshal Captain general Superior general Middle general Junior general Captain commander Superior commander Middle commander Junior commander Captain Senior lieutenant Middle lieutenant Junior Lieutenant
인민군원수
Inmingun-wonsu
차수
Chasu
대장
Daejang
상장
Sangjang
중장
Chungjang
소장
Sojang
대좌
Daechwa
상좌
Sangjwa
중좌
Chungjwa
소좌
Sojwa
대위
Taewi
상위
Daewi
중위
Chungwi
소위
Sowi


 Republic of Korea Army[16]
Marshal of the RoK Superior general Middle general Junior general Lesser general Superior commander Middle commander Junior commander Superior lieutenant Middle lieutenant Junior lieutenant
원수
Wonsu
대장
Daejang
중장
Jungjang
소장
Sojang
준장
Junjang
대령
Daeryeong
중령
Jungnyeong
소령
Soryeong
대위
Daewi
중위
Jungwi
소위
Sowi


 Kuwait Army
16. KLF-GEN.svg 15. KLF-LG.svg 14. KLF-MG.svg 13. KLF-BG.svg 12. KLF-COL.svg 11. KLF-LTC.svg 10. KLF-MAJ.svg 09. KLF-CAPT.svg 08. KLF-1LT.svg 07. KLF-2LT.svg
فريق أول‎‎
Fariq 'awal
فريق
Fariq
لواء
Liwa
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أول
Mulazim awwal
ملازم
Mulazim


 Kyrgyz Army[17]
14.Kyrgyzstan Army-MG.svg 13.Kyrgyzstan Army-COL.svg 12.Kyrgyzstan Army-LTC.svg 11.Kyrgyzstan Army-MAJ.svg 10.Kyrgyzstan Army-CAPT.svg 09.Kyrgyzstan Army-SLT.svg 08.Kyrgyzstan Army-LT.svg 07.Kyrgyzstan Army-JLT.svg
Генерал-майор
General-mayor
Полковник
Polkovnik
Подполковник
Podpolkovnik
Майор
Mayor
Капитан
Kapitan
Улук лейтенант
Uluk leytenant
Лейтенант
Leytenant
Кенже лейтенант
Kenje leytenant


Rank group General/flag officers Field/senior officers Junior officers Officer cadet
 Lao People's Army[18]
Laos People's Army General.png 13.LPAF-LG.png 12.LPAF-MG.png 11.LPAF-BG.png 10.LPAF-COL.png 9.LPAF-LTCOL.png 8.LPAF-MAJ.png 7.LPAF-CPT.png 6.LPAF-LT.png 5.LPAF-2LT.png
ພົນເອກ
Phonoek
ພົນໂທ
Phonoth
ພົນຕີ
Phon ti
ພົນຈັດຕະວາ
Phonchadtauaa
ພັນເອກ
Phanoek
ພັນໂທ
Phanoth
ພັນຕີ
Phan ti
ຮ້ອຍເອກ
Honyoek
ຮ້ອຍໂທ
Hony oth
ຮ້ອຍຕີ
Hony ti


 Lebanese Ground Forces[19]
21.LAF-LG.svg 20.LAF-MG.svg 19.LAF-BG.svg 18.LAF-COL.svg 17.LAF-LTC.svg 16.LAF-MAJ.svg 15.LAF-CAPT.svg 14.LAF-1LT.svg 13.LAF-2LT.svg 12.LAF-3rdY-OC.svg 11.LAF-2ndY-OC.svg 10.LAF-1stY-OC.svg
عماد
Eimad
لواء
Liwa
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدّم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أوّل
Mulazim awwal
ملازم
Mulazim
تلميذ ضابط سنة ثالثة
Tilmidh dabit sanat 3
تلميذ ضابط سنة ثانية
Tilmidh dabit sanat 2
تلميذ ضابط سنة أولى
Tilmidh dabit sanat 1


 Malaysian Army[20]
Malaysia-army-OF-10.svg Malaysia-army-OF-9.svg Malaysia-army-OF-8.svg Malaysia-army-OF-7.svg Malaysia-army-OF-6.svg Malaysia-army-OF-5.svg Malaysia-army-OF-4.svg Malaysia-army-OF-3.svg Malaysia-army-OF-2.svg Malaysia-army-OF-1b.svg Malaysia-army-OF-1a.svg No insignia
Fil marsyal Jeneral Leftenan jeneral Mejar jeneral Brigedier jeneral Kolonel Leftenan kolonel Mejar Kapten Leftenan Leftenan muda Pegawai kadet


Maldivian Marine Corps[21]
Maldives Army OF-9.svg Maldives Army OF-8.svg Maldives Army OF-7.svg Maldives Army OF-6.svg Maldives Army OF-5.svg Maldives Army OF-4.svg Maldives Army OF-3.svg Maldives Army OF-2.svg Maldives Army OF-1b.svg Maldives Army OF-1a.svg Maldives Army OF-Dc.svg Maldives Army OF-Db.svg Maldives Army OF-Da.svg
ޖެނެރަލް ލެފްޓިނަންޓް ޖެނެރަލް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ކާނަލް ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލް މޭޖަރ ކެޕްޓަން ފަސްޓް ލެފްޓިނަންޓް ލެފްޓިނަންޓް
General Lieutenant general Major general Brigadier general Colonel Lieutenant colonel Major Captain Lieutenant Second lieutenant Officer candidate


 Mongolian Ground Force[22]
Mongolian Army-GEN-service Mongolian Army-LTG-service Mongolian Army-MJG-service Mongolian Army-BRG-service Mongolian Army-COL-service Mongolian Army-LTC-service Mongolian Army-MAJ-service Mongolian Army-CPT-service Mongolian Army-1LT-service Mongolian Army-2LT-service
Генерал
Gyenyeral
Дэслэгч генерал
Deslegch gyenyeral
Хошууч генерал
Khoshuuch gyenyeral
Бригадын генерал
Brigadyn gyenyeral
Хурандаа
Khurandaa
Дэд хурандаа
Ded khurandaa
Хошууч
Khoshuuch
Ахмад
Akhmad
Ахлах дэслэгч
Akhmad deslegch
Дэслэгч
Deslegch


 Myanmar Army
18. Myanmar Army SGEN.svg 17. Myanmar Army VSGEN.svg General 15. Myanmar Army LG.svg 14. Myanmar Army MG.svg 13. Myanmar Army BG.svg 12. Myanmar Army COL.svg 11. Myanmar Army LTCOL.svg 10. Myanmar Army MAJ.svg 09. Myanmar Army CAPT.svg 08. Myanmar Army 1LT.svg 07. Myanmar Army 2LT.svg
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး
Bolhkyaotem­hauukyee
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး
Dutiya bolhkyaotem­hauukyee
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး
Bolhkyaotekyee
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး
Dutiya bolhkyaotekyee
ဗိုလ်ချုပ်
Bolhkyaote
ဗိုလ်မှူးချုပ်
Bolmhauu­hkyaote
ဗိုလ်မှူးကြီး
Bolmhauu­kyee
ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး
Dutiya bolmhauukyee
ဗိုလ်မှူး
Bolmhauu
ဗိုလ်ကြီး
Bolkyee
ဗိုလ်
Bol
ဒုတိယ ဗိုလ်
Dutiya bol


 Nepali Army[23]
22.Nepalese Army-FM.svg 19.Nepalese Army-LG.svg 18.Nepalese Army-MG.svg 17.Nepalese Army-BG.svg 16.Nepalese Army-COL.svg 15.Nepalese Army-LTC.svg 14.Nepalese Army-MAJ.svg 13.Nepalese Army-CAPT.svg 12.Nepalese Army-1LT.svg 11.Nepalese Army-2LT.svg No insignia
महारथी (प्रधानसेनापती)
Mahārathī (pradhānasēnāpatī)
रथी
Rathī
उपरथी
Uparathī
सहायक रथी
Sahaayak rathee
महासेनानी
Mahāsēnānī
प्रमुख सेनानी
Pramukh senaanee
सेनानी
Senaanee
सहसेनानी
Sahasēnānī
उपसेनानी
Upasēnānī
सहायक सेनानी
Sahaayak senaanee
अधिकृत क्याडेट
Adhikr̥ta kyāḍēṭa
COAS General Lieutenant general Major general Brigadier general Colonel Lieutenant colonel Major Captain Lieutenant Second lieutenant Officer cadet


 Royal Army of Oman
18.RAO-FM.svg 17.RAO-GEN.svg 16.RAO-LG.svg 15.RAO-MG.svg 14.RAO-BG.svg 13.RAO-COL.svg 12.RAO-LTC.svg 11.RAO-MAJ.svg 10.RAO-CAPT.svg 09.RAO-1LT.svg 08.RAO-2LT.svg
مشیر
Mushir
فريق أول‎‎
Fariq 'awal
فريق
Fariq
لواء
Liwa
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أول
Mulazim awwal
ملازم
Mulazim


 Pakistan Army[24]
OF-10 Pakistan Army.svg OF-9 Pakistan Army.svg OF-8 PakistanArmy.svg OF-7 Pakistan Army.svg OF-6 Pakistan Army.svg OF-5 Pakistan Army.svg OF-4 Pakistan Army.svg OF-3 Pakistan Army.svg OF-2 Pakistan Army.svg OF-1(B) Pakistan Army.svg OF-1(A) Pakistan Army.svg
Field marshal
فیلڈ مارشل
General
جنرل
Lieutenant general
لیفٹیننٹ جنرل
Major general
میجر جنرل
Brigadier
بریگیڈیئر
Colonel
کرنل
Lieutenant colonel
لیفٹیننٹ کرنل
Major
میجر
Captain
کیپٹن
Lieutenant
لیفٹنینٹ
Second lieutenant
سیکنڈ لیفٹیننٹ


 Philippine Army[25]
General Lieutenant General Major General Brigadier General Colonel Lieutenant Colonel Commandant Lieutenant Commandant First Lieutenant Sub-Lieutenant
General Lieutenant general Major general Brigadier general Colonel Lieutenant Colonel Major Captain First lieutenant Second lieutenant


 Qatari Emiri Land Force
16. QELF-GEN.svg 15. QELF-LG.svg 14. QELF-MG.svg 13. QELF-BG.svg 12. QELF-COL.svg 11. QELF-LTC.svg 10. QELF-MAJ.svg 09. QELF-CAPT.svg 08. QELF-1LT.svg 07. QELF-2LT.svg
فريق أول‎‎
Fariq 'awal
فريق
Fariq
لواء
Liwa
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أول
Mulazim awwal
ملازم
Mulazim


 Russian Ground Forces[26]
Marshal of the Russian Federation Army General Colonel General Lieutenant General Major General Colonel Lieutenant Colonel Major Captain Senior Lieutenant Lieutenant Junior Lieutenant Kursant
Ма́ршал росси́йской федера́ции
Márshal rossíyskoy federátsii
Генера́л а́рмии
Generál ármii
Генера́л-полко́вник
Generál-polkóvnik
Генера́л-лейтена́нт
Generál-leytenánt
Генера́л-майо́р
Generál-mayór
Полко́вник
Polkóvnik
Подполко́вник
Podpolkóvnik
Майо́р
Majór
Kапита́н
Kapitán
Старший лейтена́нт
Stárshiy leytenánt
Лейтенант
Leytenant
Mла́дший лейтена́нт
Mládshiy leytenánt
Курсант
Kursant


Rank group General/flag officers Field/senior officers Junior officers Officer cadet
 Saudi Arabian Army[27]
Fariq Awwal Fariq Liwa Amid Aqid Muqaddam Raid Naqib Mulazim Awwal Mulazim 08.RSA-OC.svg
فريق أول‎‎
Fariq 'awal
فريق
Fariq
لواء
Liwa
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أول
Mulazim awwal
ملازم
Mulazim
مرشح
Murashah


 Singapore Army[28]
No insignia yet 10-RSA-OF08.svg 09-RSA-OF07.svg 08-RSA-OF06.svg 07-RSA-OF05.svg SGEOS-SLTC.svg 05-RSA-OF04a.svg 04-RSA-OF03.svg 03-RSA-OF02.svg 02-RSA-OF01b.svg 01-RSA-OF01a.svg Singapore-Army-OF-(3D).svg Singapore-Army-OF-(2D).svg Singapore-Army-OF-(1D).svg
General Lieutenant general Major general Brigadier general Colonel Senior lieutenant colonel Lieutenant colonel Major Captain Lieutenant Second lieutenant
Officer cadet


 Sri Lanka Army[29]
Sri Lanka-army-OF-10.svg Sri Lanka-army-OF-9.svg Sri Lanka-army-OF-8.svg Sri Lanka-army-OF-7.svg Sri Lanka-army-OF-6.svg Sri Lanka-army-OF-5.svg Sri Lanka-army-OF-4.svg Sri Lanka-army-OF-3.svg Sri Lanka-army-OF-2.svg Sri Lanka-army-OF-1b.svg Sri Lanka-army-OF-1a.svg Sri Lanka-army-OF-1d.svg
Field marshal General Lieutenant general Major general Brigadier Colonel Lieutenant colonel Major Captain Lieutenant Second lieutenant Officer cadet


 Syrian Arab Army[30]
Syria Army - OF10.svg Syria Army - OF09.svg Syria Army - OF08.svg Syria Army - OF07.svg Syria Army - OF06.svg Syria Army - OF05.svg Syria Army - OF04.svg Syria Army - OF03.svg Syria Army - OF02.svg Syria Army - OF01b.svg Syria Army - OF01a.svg
فريق
Fariq
عماد أول‎‎
Eimad 'awal
عماد
Eimad
لواء
Alliwa'
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أول
Mulazim awwal
ملازم
Mulazim


 Tajik Ground Forces[31]
Tajikistan-Army-OF-9e.png Tajikistan-Army-OF-8.png Tajikistan-Army-OF-7.png Tajikistan-Army-OF-6.png Tajikistan-Army-OF-5.png Tajikistan-Army-OF-4.png Tajikistan-Army-OF-3.png Tajikistan-Army-OF-2.png Tajikistan-Army-OF-1c.png Tajikistan-Army-OF-1b.png Tajikistan-Army-OF-1a.png Tajikistan-Army-OF-(D).png
Генерали артиш
Generali artish
Генерал-полковник
General-polkovnik
Генерал-лейтенант
General-leytenant
Генерал-майор
General-mayor
Полковник
Polkovnik
Подполковник
Podpolkovnik
Майор
Mayor
Капитан
Kapitan
Лейтенанти калон
Leytenanti kalon
Лейтенант
Leytenant
Лейтенанти хурд
Leytenanti xurd
Курсант
Kursant


 Royal Thai Army[32]
Field Marshal General Lieutenant General Major General Brigadier Colonel Lieutenant Colonel Major Captain Lieutenant Sub Lieutenant
จอมพล
Chom phon
พลเอก
Phon ek
พลโท
Phon tho
พลตรี
Phon tri
พลจัตวา
Phon chattawa
พันเอก
Phan ek
พันโท
Phan tho
พันตรี
Phan tri
ร้อยเอก
Roi ek
ร้อยโท
Roi tho
ร้อยตรี
Roi tri
นักเรียนนายร้อย
Nak-rian nairoi


Timor-Leste Army
Timor-Leste-Army-OF-9.svg Timor-Leste-Army-OF-8.svg Timor-Leste-Army-OF-7.svg Timor-Leste-Army-OF-6.svg 12.TLDF-COL.svg 11.TLDF-LTC.svg 10.TLDF-MAJ.svg Timor-Leste-Army-OF-2.svg Timor-Leste-Army-OF-1b.svg Timor-Leste-Army-OF-1a.svg
General Tenente-general Major-general Brigadeiro-general Coronel Tenente-coronel Major Capitão Tenente Alferes Aspirante


 Turkmen Ground Forces[33]
Turkmenistan-Army-OF-9.svg Post-Soviet-Army-OF-8.svg Post-Soviet-Army-OF-7.svg Post-Soviet-Army-OF-6.svg Post-Soviet-Army-OF-5.svg Post-Soviet-Army-OF-4.svg Post-Soviet-Army-OF-3.svg Post-Soviet-Army-OF-2.svg Post-Soviet-Army-OF-1c.svg Post-Soviet-Army-OF-1b.svg Post-Soviet-Army-OF-1a.svg Post-Soviet-Army-OF-(D).svg
Goşun generaly General-polkownik General-leýtenant General-maýor Polkownik Podpolkownik Maýor Kapitan Uly leýtenant Leýtenant Kiçi leýtenant Harby talyp


 United Arab Emirates Army
15-UAEA-GEN.svg 14-UAEA-LG.svg 13-UAEA-MG.svg 12-UAEA-BG.svg 11-UAEA-COL.svg 10-UAEA-LTC.svg 09-UAEA-MAJ.svg 08-UAEA-CAPT.svg 07-UAEA-1LT.svg 06-UAEA-2LT.svg
فريق أول‎‎
Fariq 'awal
فريق
Fariq
لواء
Liwa
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أول
Mulazim awwal
ملازم
Mulazim


 Uzbek Ground Forces[34]
Uzbekistan-army-OF-9.svg Uzbekistan-army-OF-8.svg Uzbekistan-army-OF-7.svg Uzbekistan-army-OF-6.svg Uzbekistan-army-OF-5.svg Uzbekistan-army-OF-4.svg Uzbekistan-army-OF-3.svg Uzbekistan-army-OF-2.svg Uzbekistan-army-OF-1c.svg Uzbekistan-army-OF-1b.svg
Armiya generali General-polkovnik General-leytenant General-mayor Polkovnik Podpolkovnik Mayor Kapitan Katta leytenant Leytenant


 Vietnam People's Ground Force[35]
Vietnam People's Army General.jpg Vietnam People's Army Colonel General.jpg Vietnam People's Army Lieutenant General.jpg Vietnam People's Army Major General.jpg Vietnam People's Army Senior Colonel.jpg Vietnam People's Army Colonel.jpg Vietnam People's Army Lieutenant Colonel.jpg Vietnam People's Army Major.jpg Vietnam People's Army Captain.jpg Vietnam People's Army Senior Lieutenant.jpg Vietnam People's Army Lieutenant.jpg Vietnam People's Army SubLieutenant.jpg Vietnam People's Army student officer.jpg
Đại tướng Thượng tướng Trung tướng Thiếu tướng Đại tá Thượng tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Thượng úy Trung úy Thiếu úy Học viên Sĩ quan


 Yemeni Land Forces
Yemen-Army-OF-10.svg Yemen-Army-OF-9.svg Yemen-Army-OF-8.svg Yemen-Army-OF-7.svg Yemen-Army-OF-6.svg Yemen-Army-OF-5.svg Yemen-Army-OF-4.svg Yemen-Army-OF-3.svg Yemen-Army-OF-2.svg Yemen-Army-OF-1b.svg Yemen-Army-OF-1a.svg
مشیر
Mushir
فريق أول‎‎
Fariq 'awal
فريق
Fariq
لواء
Liwa
عميد
Amid
عقيد
Aqid
مقدم
Muqaddam
رائد
Ra'id
نقيب
Naqib
ملازم أول
Mulazim awwal
ملازم ثان
Mulazim than


Rank group General/flag officers Field/senior officers Junior officers Officer cadet

Warrant officers

Equivalent
NATO rank
WO-5 WO-4 WO-3 WO-2 WO-1
 Bangladesh Army
Bangladesh-army-OF-2.svg Bangladesh-army-OF-1b.svg Bangladesh-army-WO-3.svg Bangladesh-army-WO-2.svg Bangladesh-army-WO-1.svg
Honorary captain Honorary lieutenant Master warrant officer Senior warrant officer Warrant officer


 Republic of China Army
Taiwan-army-WO-1.svg
Warrant officer
(准尉
Chunwèi)


 Republic of Korea Army
SouthKorea-Army-WO.svg
Jun-wi
준위
Warrant officer


Maldivian Marine Corps
Maldives-Army-WO-5.svg Maldives-Army-WO-4.svg Maldives-Army-WO-3.svg Maldives-Army-WO-2.svg Maldives-Army-WO-1.svg
Chief warrant officer Warrant officer grade 4 Warrant officer grade 3 Warrant officer grade 2 Warrant officer grade 1


 Nepali Army
10.Nepalese Army-WO1.svg 09.Nepalese Army-WO2.svg 08.Nepalese Army-WO3.svg
Warrant officer
class III
Subedar-major
Warrant officer
class II

Subedar
Warrant officer
class I

Jamadar


 Pakistan Army
10.Pakistan Army-SMCWO.svg 09.Pakistan Army-MCWO.svg 08.Pakistan Army-CWO.svg
Subedar-Major/Risaldar-Major Subedar/Risaldar Naib Subedar/Naib Risaldar


 Singapore Army
SGEWO-CWO.svg SGEWO-SWO.svg SGEWO-MWO.svg SGEWO-1WO.svg SGEWO-2WO.svg 3WO.svg
Chief warrant officer Senior warrant officer Master warrant officer First warrant officer Second warrant officer Third warrant officer


 Vietnam People's Ground Force
Vietnam People Army WO-5.png Vietnam People Army WO-4.png Vietnam People Army WO-3.png Vietnam People Army WO-2b.png Vietnam People Army WO-2a.png Vietnam People Army WO-1b.png Vietnam People Army WO-1a.png
Chief
warrant officer

(Thượng tá QNCN)
Senior
warrant officer

(Trung tá QNCN)
Master
warrant officer

(Thiếu tá QNCN)
First
warrant officer

(Đại úy QNCN)
Second
warrant officer

(Thượng úy QNCN)
Third
warrant officer

(Trung úy QNCN)
Fourth
warrant officer

(Thiếu úy QNCN)
Equivalent
NATO rank
WO-5 WO-4 WO-3 WO-2 WO-1

See also

Notes

References

 1. ^ "ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ". arlis.am (in Armenian). Legal information system of Armenia. 15 November 2017. Retrieved 3 June 2021.
 2. ^ "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularının hərbi geyim forması və fərqləndirmə nişanları haqqında Əsasnamə" (PDF). mod.gov.az (in Azerbaijani). Ministry of Defense. 25 June 2001. pp. 64–70. Retrieved 16 February 2021.
 3. ^ "Ranks & insignia". joinbangladesharmy.army.mil.bd. Retrieved 11 October 2020.
 4. ^ "Army ranks". rba.bt. Royal Bhutan Army. Archived from the original on 5 January 2015. Retrieved 14 July 2021.
 5. ^ "Akta angkatan bersenjata diraja Brunei (Penggal 149)" (PDF). agc.gov.bn (in Malay). 16 December 2013. pp. 1999–2000. Retrieved 14 July 2021.
 6. ^ Ping, Xu (7 August 2017). "我军建军九十年军衔制度沿革" [The evolution of our military rank system over the ninety years of its establishment]. mod.gov.cn (in Chinese). Ministry of National Defense. Archived from the original on 28 December 2019. Retrieved 13 June 2021.
 7. ^ "Act of Commission for Officers and Noncommissioned Officers of the Armed Forces". law.moj.gov.tw. Ministry of Justice. Retrieved 4 July 2021.
 8. ^ "Indian Army Rank Badges". indianarmy.nic.in. Indian Army. Retrieved 27 May 2021.
 9. ^ "Pangkat Harian". tni.mil.id (in Indonesian). Indonesian National Armed Forces. Archived from the original on 24 November 2020. Retrieved 4 June 2021.
 10. ^ Kechichian, Joseph A. (1990). "National Security". In Metz, Helen Chapin (ed.). Iraq: a country study. Area Handbook (4th ed.). Washington, D.C.: Library of Congress. pp. 226–227. LCCN 89013940. Retrieved 20 October 2021.
 11. ^ "עושים לכם סדר בדרגות". idf.il (in Hebrew). Israel Defense Forces. Retrieved 3 June 2021.
 12. ^ "自衛官の階級" [Self-Defense Forces rank]. mod.go.jp (in Japanese). Japanese Ministry of Defense. Retrieved 7 June 2021.
 13. ^ "رتب الضباط" [Officer ranks]. jaf.mil.jo/ (in Arabic). Jordanian Armed Forces. Retrieved 12 June 2021.
 14. ^ "Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері, басқа да әскерлері мен әскери құралымдары әскери қызметшілерінің әскери киім нысаны және айырым белгілері туралы". adilet.zan.kz (in Kazakh). Ministry of Justice (Kazakhstan). 25 August 2011. Retrieved 29 May 2021.
 15. ^ Minnich, James M. (2008). "National Security". In Worden, Robert L. (ed.). North Korea: a country study. Area Handbook (5th ed.). Washington, D.C.: Library of Congress. pp. 266, 268. LCCN 2008028547. Retrieved 20 October 2021.
 16. ^ "Army Insignia". army.mil.kr. Republic of Korea Army. Retrieved 2 June 2021.
 17. ^ "Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө". cbd.minjust.gov.kg/ (in Kyrgyz). Ministry of Justice (Kyrgyzstan). 9 February 2009. Retrieved 3 June 2021.
 18. ^ "ທະນບາຊນ ູ ່ ັ້ນາຍ ແລະ ພນທະຫານ ົ ກອງທບັປະຊາຊນລາວ". mod.gov.la (in Lao). Ministry of Defence (Laos). Retrieved 7 June 2021.
 19. ^ "الرتب العسكرية". lebarmy.gov.lb (in Arabic). Lebanese Armed Forces. Retrieved 3 June 2021.
 20. ^ "Pangkat". mafhq.mil.my (in Malay). Malaysian Armed Forces. Archived from the original on 29 April 2020. Retrieved 4 June 2021.
 21. ^ "ރޭންކް ސްޓްރަކްޗަރ". mndf.gov.mv (in Divehi). Maldives National Defence Force. Archived from the original on 29 February 2020. Retrieved 2 June 2021.
 22. ^ Chief of General Staff (25 November 2019). "Order of the Chief of the General Staff: Number A / 595". gsmaf.gov.mn (in Mongolian). pp. 20–26. Retrieved 18 September 2021.
 23. ^ Nepali Army. "Nepali Army Rank Structure". Nepalarmy.mil.np. Nepali Army. Retrieved 25 August 2018.
 24. ^ "Pakistan Army Ranks with Salary and Insignia". pakistanforces.com. Retrieved 27 May 2021.
 25. ^ "Ranks and insignia". army.mil.ph. Philippine Army. Archived from the original on 28 April 2010. Retrieved 20 November 2021.
 26. ^ "Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 293 "О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия"". rg.ru (in Russian). Российской газеты. 12 March 2010. Retrieved 26 May 2021.
 27. ^ "الرتب" [Ranks]. rslf.gov.sa (in Arabic). Saudi Arabian Army. Archived from the original on 22 October 2017.
 28. ^ "SAF Rank Insignias". mindef.gov.sg. Ministry of Defence (Singapore). Retrieved 7 June 2021.
 29. ^ "Dress Regulation PDF - Part I" (PDF). army.lk. Sri Lanka Army. January 2019. pp. 10-4–10-11. Retrieved 20 May 2021.
 30. ^ "شعار الرأس" [Main logo]. mod.gov.sy (in Arabic). Ministry of Defence (Syria). Retrieved 12 October 2021.
 31. ^ "ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ ЎҲДАДОРИИ УМУМИИ ҲАРБӢ ВА ХИЗМАТИ ҲАРБӢ". majmilli.tj (in Tajik). The National Assembly of the Republic of Tajikistan. 13 April 2017. Retrieved 2 June 2021.
 32. ^ "เครื่องหมายยศทหาร" [Military Rank Insignia]. navedu.navy.mi.th (in Thai). Thai Naval Education Department. Retrieved 13 June 2021.
 33. ^ "TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary 2010 ý., № 3, 58-nji madda) (Türkmenistanyň 01.10.2011 ý. № 234-IV Kanuny esasynda girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)" [LAW OF TURKMENISTAN On military service and military service (Information of the Mejlis of Turkmenistan, 2010, No. 3, Article 58) (as amended by the Law of Turkmenistan of October 1, 2011 No. 234-IV)] (PDF). milligosun.gov.tm (in Turkmen). Ministry of Defense (Turkmenistan). pp. 28–29. Retrieved 2 June 2021.
 34. ^ "O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatni o'tash tartibi to'g'risida". lex.uz (in Uzbek). Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan. 12 September 2019. Retrieved 3 June 2021.
 35. ^ "Quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam". mod.gov.vn. Ministry of Defence (Vietnam). 26 August 2009. Retrieved 30 May 2021.