Danish national road 40

Summary

Danish national road number sign

Danish national road 40 (Danish: Primærrute 40), is a Danish national road in Vendsyssel in North Jutland between Skagen and Frederikshavn. The length of the road is 45 km (25 mi).

Names of the roadEdit

Road name (Danish) English translation Distance
Fyrvej Lighthouse Road From Grenen to Skagen East
Oddevej Spis Road In Skagen
Sct. Laurentii Vej St. Lawrence Road
Chr. X's Vej Christian X's Road
Frederikshavnsvej Frederikshavn Road From Skagen Downtown West to Vestre Opsyn
Ålbækvej Aalbæk Road From Vestre Opsyn to Ålbæk North
Skagensvej Skagen Road From Aalbæk North to Aalbæk South
Jerupvej Jerup Road From Aalbæk South to Knasborg Stream
Skagensvej Skagen Road From Knasborg Stream to Frederikshavn North
Gammel Torv Old Square In Frederikshavn
Nytorv New Square
Skippergade Skipper Street
Havnepladsen Harbour Square