Galaxy Award (China)

Summary

The Galaxy Award[1] (Chinese: 银河奖; pinyin: Yínhé Jiǎng) is China's most prestigious science fiction award,[2] which was started in 1986[3] by the magazines Tree of Wisdom (Chinese: 《智慧树》; pinyin: Zhìhuì Shù) and Science Literature & Art (Chinese: 《科学文艺》; pinyin: Kēxué Wényì). After Tree of Wisdom ceased publication soon afterwards, the award has organized solely by Science Literature & Art, which was renamed to Science Fiction World (Chinese: 《科幻世界》) in 1991.[citation needed]

The structure of the prize has evolved over time, becoming an annual prize in 1991 and has recognized different categories over time.

In September 2016, the 27th Galaxy Award was held at the Beijing University of Aeronautics and Astronautics;[citation needed],[4] in November 2017, the 28th award ceremony was held in Chengdu, China.[3]

Recent Winners

A partial list of winners:

1986[5]

  • Wu Xiankui, Yongshi-hao Chongxiang Taifeng ["The Hero Tacks Into the Typhoon"] (1985);
  • Miao Shi, Bu Yao Wen Wo Cong Nali Lai ["Don't Ask Me Where I'm From"] (1985);
  • Kong Liang, Daoqie Qingchun de Zei ["The Thief Who Stole Youth"] (1985);
  • Yang Zhipeng, Qingchun de Juanlian ["Youthful Nostalgia"] (1985);
  • Wei Yahua, Yuanfeng Laike ["Guest From Afar"] (1985).

1988-1989[6]

  • Tan Xiaoke, Zai Shijian de Qian Mu Houmian ["Behind the Lead Curtain of Time"] (1988).

1991[7]

  • Tan Li, Taikong Xiudaoyuan ["Space Monastery"] (1990).

1992[8]

  • No first prize.

1993[9]

  • Wang Jinkang, Yadang Huigui ["Adam's Regression"] (1992).

1994[10]

  • Wang Jinkang, Tian Huo ["Heaven's Fire"] (1993) (Special Prize);
  • He Hongwei, Pingxing ["Parallel"] (1993);
  • {XING} He, Chaosheng ["Pilgrimage"] (1993).

1994[11]

  • Wang Jinkang, Shengming zhi Ge ["The Song of Life"] (1994) (Special Prize);
  • Wu Yan, Cang Sang ["Dark Blue Mulberry"] (1994);
  • Han Jianguo, Leisa Poyang Hu ["Tears in Poyang Lake"] (1994).

1996[12]

  • {XING} He, Juedou zai Wangluo ["Duel on the Internet"] (1995) (Special Prize);
  • Wang Jinkang, Xinai Emeng ["Occidental Nightmare"] (1995);
  • Su Xuejun, Huoxing Chenbao ["Martian Dust Storm"] (1995).

1997[13]

  • Lu Yang, Heidong zhi wen ["Kiss of the Black Cave"] (1996) (Special Prize);
  • Wang Jinkang, Qizhong Waike ["Seven Outer Casings"] (1996);
  • Zhao Haihong, Huashu de Yanjing ["Eyes of the Birches"] (1996).

1998[14]

  • Wang Jinkang, Bao ["Leopard"] (Special Prize) (1997);
  • Zhou Yukun, Huihe Dishi Xingxing ["Encounter with the Tenth Planet"] (1997);
  • Ling Chen, Mao ["Cat"] (1997).

1999[15]

  • Zhao Haihong, Yi'ekasida ["Jocasta"] (1998) (Special Prize);
  • Liu Cixin, Daishang Tade Yanjing ["Her Eyes on the Belt"] (1998);
  • He Hongwei, Yi Yu ["Strange Land"] (1998).

2000[16]

  • Liu Cixin, Liulang Diqiu ["Vagabond Earth"] (1999) (Special Prize);
  • Li Xingchun, Chuchuang Li de Helan Dutu ["The Dutch Gambler in a Glass Case"] (1999);
  • He Xi, Ai Bieli ["Love is Over"] (1999).

2001[17]


  • Liu Cixin, Quan Pingdai Zuse Sai Ganrao ["The Complete Frequency Blocking Fortress"] (2000);
  • Wang Jinkang, Titian Hangdao ["The Profession of Day Replacement"] (2000);
  • Pan Haitian, Da Jue Kuai Pao ["Klaxon Sounds, Swift Retreat"] (2000);
  • Zhao Haihong, Tui ["Exuviation"] (2000);
  • Wang Yanan, Daomu ["Grave Robber"] (2000).

2002[18]

  • He Hongwei, Liudao Congsheng ["Six Ways to the Multitude"] (2001);
  • Liu Cixin, Zhongguo Taiyang ["The Chinese Sun"] (2001);
  • Wang Jinkang, Suixing Bozhong ["Seeding Mercury"] (2001);
  • Ma Yi, Shake Space (2001);
  • Yang Mei, Riguang Zhen ["Pressing Sunlight"] (2001).

2003[19]

  • He Hongwei, Shanxinzhe ["The Broken-Hearted"] (2002);
  • Liu Cixin, Diqiu Dapao ["Earth's Cannon"] (2002);
  • Luo Longxiang, Shisheng de Mo ["The Devil of Biology"] (2002) (Newcomer's Award);
  • La La, Chun Ri Ze: Yun Meng Shan: Zhong Kun ["Spring Sun Spring: Yun Meng Mountain: Elder Brothers"] (2002) (Newcomer's Award).

2004[20]

  • Liu Cixin, Jingzi ["Mirror"] (2003);
  • Xia Jia, Guan Yaojing de Pingzi (April 2004 Kehuan Shijie trans. Linda Rui Feng as "The Demon-Enslaving Flask" November 2012 Renditions);
  • Qian Lifang, Tianyi ["Skywish"] (2003).
  • (Most Popular Foreign Writer) Lois McMaster Bujold.

2005[21]

  • Liu Cixin, Shanyang Renlei ["To Support Mankind"] (2004);
  • He Xi, Tiansheng Wocai ["Innate Talent"] (2004);
  • Xie Yunning, Shendu Zhuangji ["Deep Impact"] (2004) (Newcomer's Award);
  • (Most Popular Foreign Writer) Douglas Adams.

2006[22]

2007[23]

  • La La, Yongbu Xiaoshi de Dianbo ["The Perpetual Electric Wave"] (2006);
  • Chang Jia, 674-hao Gonglu ["Highway 674"] (2006);
  • Luo Longxiang, Zai Taxiang ["In a Strange Land"] (2006);
  • (Most Popular Foreign Writer) Neil Gaiman.

2008[24]

  • Chang Jia, Fusang zhi Shang ["Fusang's Wound"] (2007);
  • Xia Jia, Yongxia zhi Meng ["Perpetual Dream"] (venue unknown 2007);
  • Wang Jinkang, Huo Zhuo ["Live Contact"] (2007);
  • (Most Popular Foreign Writer) Neil Gaiman.

2009[25]

  • Jiang Bo, Shikong Zhuiji ["Time/Space Pursuit"] (2008);
  • Wang Jinkang, Youguan Shikong Luxing de Malong Dinglu ["Marlon's Law of Space-Time Travelling"] (2008);
  • He Xi, Shiyi-nian Hou de Laike ["The Traveller from 1,000,000,000 Years Hence"] (2008);
  • (Most Popular Foreign Writer) George R R Martin.

2010[26]

  • Liu Cixin, Sishen Yongsheng [literally "Death Immortal"; Chinese cover has the English title "Dead End"] (2009);
  • He Xi, Rensheng Bu Xiangxian ["No Sign of Life"] (2009);
  • (Most Popular Foreign Writer) George R R Martin.

2011[27]

  • Wang Jinkang, Yuwu Tongzai ["We, Together"] (2011) (Grand Prize);
  • Chen Qiufan, Wujin de Gaobie ["Infinite Goodbyes"] (November 2011 Kehuan Shijie);
  • Yin Kemi, Leifeng Ta ["Thunder Peak Pagoda"] (December 2011 Kehuan Shijie);
  • Liu Shuiqing, Dijiu Zhan de Shiren ["Poet of the Ninth Stage"] (September 2011 Kehuan Shijie);
  • (Most Popular Foreign Writer) Paolo Bacigalupi.

2012[28]

  • Zhang Ran, Yitai ["Ether"](2012);
  • He Xi, Wangyang Zhanzheng ["War on the Seeping Sea"] (February 2012 Kehuan Shijie);
  • Bao Shu, Zai Mingwangxing shang Women Zuo Xialai Guankan ["On Pluto We Sit Down and Watch"] (venue unknown) (2012);
  • (Most Popular Foreign Writer) David Brin.

2013[29]

  • Wang Jinkang, Taochu Mu Yuzhou ["Escape from the Mother Universe"](2013);
  • Zhao Ran, Qifeng zhi Cheng ["The Windy City"] (2013 chap?);
  • Jiang Bo, Mengxing Huanghun ["Awaking at Dusk"] (September 2013 Kehuan Shijie);
  • (Most Popular Foreign Writer) Ken Liu.

2014[30]

  • No Long-Form Award;
  • Zhao Ran, Daji zhi Nian ["The Years of Famine"] (venue unknown)(2014);
  • Bao Shu, Renren Dou Ai Cha'ersi ["Everybody Loves Charles"] (September 2014 Kehuan Shijie);
  • (Most Popular Foreign Writer) Ken Liu.

2016[citation needed]

 • Best Novel
  • Tian Nian (Natural Span of Life) by He Xi
 • Special Contribution Award
  • Yang Xiao

2017[3]

 • Best Novel
  • The Heart of Galaxy III: Chasing Shadow and Light, by Jiang Bo

2018[31]

 • Best Short Story
  • Tian Tu (The Painting Of Sky) by Wang Jinkang
  • Amorville by Bella Han
  • An Account of the Sky Whales by A Que
 • Best Novelette
  • The Hearts Behind by Gu Di
  • Forest of Death by Peng Chao
 • Best Novel
  • vacant


2019[32]

 • Best Novel
  • The Door of the Machine, Jiang Bo (Sichuan Science and Technology Publishing)
 • Best Novella
  • Brain Gambling, Gu Shi
 • Best Short Story (tie)
  • “The Ring of the Earth”, Kong Xinwei
  • “Chengdu Past”, Bao Shu
  • “Song Xiuyun”, A Que
 • Best Newcomer
  • Yang Wanqing
 • Best Translated Novel
 • Best Webnovel
  • Dead on Mars, Tian Rui
 • Best Related Book
  • In Other Worlds: Science Fiction and the Human Imagination, Margaret Atwood (Henan University Press)
 • Best Original Book[33]
  • The Defective (残次品), priest, Jiangsu Fenghuang Literature and Art Publishing House
  • Strangers (异乡人), E Bojue(E伯爵), Sichuan Science & Technology Publishing House Company

References

 1. ^ Clute, John, "Yinhe Award", Science Fiction Encyclopedia, 3rd edition. Accessed 21 Nov. 2017
 2. ^ Regina Kanyu Wang, "Report on the Award Ceremony of the 25th Galaxy Awards, China’s Highest Science Fiction Award", Amazing Stories, October 20, 2014. Accessed 21 Nov. 2017
 3. ^ a b c "2017 Galaxy Awards", Locus, November 20, 2017. Accessed 21 Nov. 2017
 4. ^ Shaoyan Hu, "Final Results for 2016 Galaxy Award and Chinese Nebula Award", Amazing Stories, September 26, 2016. Accessed 21 Nov. 2017
 5. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 6. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 7. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 8. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 9. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 10. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 11. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 12. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 13. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 14. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 15. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 16. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 17. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 18. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 19. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 20. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 21. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 22. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 23. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 24. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 25. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 26. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 27. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 28. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 29. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 30. ^ Clute, John,"Yinhe Award", "Science Fiction Encyclopedia", 3rd edition. 2018-07-11 Accessed 18 Dec. 2019
 31. ^ [1] "Britain's Richard Morgan wins China's prestigious sci-fi award" 2018-11-24 Accessed 24 Feb. 2019
 32. ^ locusmag (2019-12-09). "2019 Galaxy and Morningstar Awards". Locus Online. Retrieved 2020-01-11.
 33. ^ "Kexue Shijie Weibo". passport.weibo.com. Retrieved 2020-01-11.