This is used for articles about Lunalilo's family, royalty of the Kingdom of Hawaii.

MakakaualiiKapulaoaPalila NohomualaniMoana (w)Keōua
Father of king Kamehameha I
KamakaeheikuliKeʻeaumoku Pāpaʻiahiahi
Father of Kaʻahumanu
Namahanaʻi Kaleleokalani
KalaipuwaaKaleimanokahoʻowahaEiaKauwaKalaʻimamahu
Half-brother of Kamehameha I
Kalākua Kaheiheimālie
Charles Kanaʻina
(1801–1877)
Crown of Hawaii (Heraldic).svg
Kekāuluohi
Kuhina Nui of the Hawaiian Islands
(July 27, 1794 – June 7, 1845)
Crown of Hawaii (Heraldic).svg
Kamehameha I
Founder of the Kingdom of Hawaii
Crown of Hawaii (Heraldic).svg
Kamehameha II
King of the Hawaiian islands
Crown of Hawaii (Heraldic).svg
William Charles Lunalilo,
King of the Hawaiian Islands
(January 31, 1835 – February 3, 1874)