Arşiv Araştırması

Arşiv Araştırması ve Güvenlik Araştırması Yönetmeliği’ nin 4. Maddesi uyarınca tanımlanmış olan Arşiv Araştırmasında, Kişinin kolluk kuvvetler tarafından o anki sürede aranıp aranmama durumu, kolluk kuvvetler ile istihbarat ünitelerinde ilgisi araştırılır.

Aynı zamanda kişinin adli sicil kaydına bakılarak herhangi bir sınırlamanın söz konusu olup olmadığı mevcut kayıtlardan saptanmaya çalışılır. Arşiv araştırması bu noktada şahsın aranıp aranmadığını, adli sicil kaydı ve kimlik bilgileri hakkında belli bir karar olup olmadığını objektif bir bakış açısıyla tespit eden durumları içerir. Güvenlik soruşturması ise bunun yanında sübjektif değerlendirmeleri de içerir.

Arşiv Araştırmasını Kim Yapar?

Güvenlik Araştırması ve Güvenlik Soruşturmasını yapmak üzere görevlendirilen kişilerGüvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin 7.maddesi kapsamında düzenlenmiştir. Bu bağlamda arşiv araştırmalarını yapan ilgili birimleri şöyle sıralayabiliriz.

  • Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı,
  • Emniyet Genel Müdürlüğü,
  • Mahalli Mülki İdare Amirlikleri,

Arşiv araştırması konusunda görevlendirilmiş bu kişilerin bilgi topladığı yerleri şöyle listeleyebiliriz:

  • İçişleri Bakanlığı,
  • Kaçakçılık İstihbarat Harekât Başkanlığı,
  • Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü,
  • Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İlgili birimleri,

Arşiv Araştırmasında Nelere Bakılır?

Kişinin içinde bulunduğu ortam Güvenlik soruşturması ve Arşiv araştırmalarında ilk dikkate alınan husustur. Kişinin kayıtlarda yer alan ikamet adresi ve fiilen ikame içinde bulunduğu adres esas alınır. Bu kayıtlara bakılarak söz konusu şahsın kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının kesinlik payı, uyrukluk bilgileri ve geçmişte yabancı bir devletin çatısı altına girip girmediği geniş bir araştırmaya tabi tutulur.

Söz konu şahsın Terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine yönelik olarak karşı bir faaliyette yer alıp almadığına bakılır. Söz konusu kişinin ayrıca bazı oluşum veya yapılara üyelikleri, mensubiyeti ya da iltisağının olup olmadığına bakılır. 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenmiş Suçlar hakkında kanuna ve Atatürk ilke inkılâplarına aykırı davranıp davranmadığını konusundaki veriler de incelenmeye tabi tutulur.

Söz konusu şahsın İstihbarat Arşivlerinin ve Genel Kolluk Kuvvetlerin arşivlerinde bilgileri bulunup bulunmadığı gibi bilgiler incelenir. Bu incelenen veriler ışığında herhangi bir tahdidin olup olmadığına ivedilikle bakılır. Söz konu şahsın ayrıca şeref ve haysiyetini ihlal edecek davranışlarının olup olmadığına bakılır. Eğer varsa bunların görevine yansıyacak şekilde olup olmadığı incelenir. Kişinin kumara, uyuşturucuya, paraya, içkiye aşırı bir derece bağımlı olup olmadığı öngörülmeye çalışılır.

Arşiv Araştırması Ne Kadar Sürüyor?

Kamu kurumlarına alınması karar verilen şahısların arşiv araştırmaları 30 iş günü içinde cevaplanmak zorundadır. Ancak dikkat çekmek gerekirse bu yalnızca kurumun cevaplama süresidir. Bu cevap verme süresine Değerlendirme Kurulu’nun karar vereceği daha düzenlenmemiştir. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. İş günü kavramı yalnızca yüzeysel bakıldığında 30 günü ifade eder. Ancak bu iş gününün içine resmi ve hafta sonu tatilleri dâhil edilmez.

Yine aynı şekilde bu yalnızca kurumun cevaplama süresini ifade eder. Sonuç olarak cevap çıkma süresini 30 iş günü üzerinden 40 veya 45 gün aralığında hesaplamak daha doğru olacaktır. Arşiv araştırması sonucunun olumsuz bir şekilde sonuçlanması halinde şahsa tebligat yapılması gibi bir durumda 60 gün içerisinde yürütme, durdurma istemli iptal davasının açılması esastır.

Yine aynı şekilde bu sürenin hak düşürücü süre olduğu unutulmamalıdır. Değerlendirme Kurulu kendine ulaşan verileri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yönetmeliği ile berilmiş mahkeme kararları doğrultusunda hukuk kuralları ışığında inceler. Sonuçta kurulun verdiği karar kişiye tebliğ edilir.

Kaynak: https://kadimhukuk.com.tr/makale/guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-nedir-nelere-bakilir-ne-yapmaliyim/


0 Comments

Curated for You

Popular

Top Contributors more

Latest blog